... PayPalהנך מועבר לעמוד הרכישה ב

רגע של רגשלוח רגשות מגנטי לעידוד שיח רגשי ושיפור התמודדות במצבי לחץ בחיי היום יום במשפחה, בכיתה ובטיפול.
פיתוח מקצועי - נעמי דותן פסיכולוגית חינוכית מומחית.  2016 ©.

רגע של רגש הוא מוצר מדליק! המורכב מלוח מגנטי צבעוני ובו 30  פרצופי רגשות , 10 מסגרות צבעוניות לסימון עוצמת הרגש המשתנה ולוח "אלוף הרגש" בו רושמים החברי במשפחה או  חברי הקבוצה את שמותיהם ומתחרים על תואר "אלוף הרגש ". הזוכה במדליות המגנטיות  הינו החבר אשר עשה את מירב השימוש ברגשות באותו יום או שבוע.

לימוד ילדים שפה רגשית: לתת לרגש שם ותשומת הלב לעוצמות המשתנות של הרגשות (1-10 ) בכל אחד מרגעי היומיום - הינה מיומנות חשובה לא פחות מלימוד קריאה או חשבון והיא תסייע לילד (ולמבוגר) להתמודד טוב יותר בבית הספר בבית ובחיים . ילדים המתקשים במיומנויות חברתיות, ילדים  בעלי הפרעות קשב וריכוז, ילדים עם בעיות בשליטה על כעסים, ילדים חרדים ובעצם כל הילדים והמבוגרים ירוויחו מלשלב את רגע של רגש בחיי היומיום.

השימוש בלוח הכיפי של רגע של רגש מאפשר שיח רגשי מתמיד תוך כדי ארוחת צהריים, בכניסה הביתה כשהמגנטים מודבקים דרך קבע על המקרר, או על דלת הכניסה, בכיתה- השיח הרגשי מתבסס על אירועי אותו היום.  הורה המבקש ליצור שיח רגשי יעיל לא יסתפק בתשובה לשאלה איך היה בביה"ס? בתשובה "טוב" או "באסה" אלא יבקש מעצמו ומילדו לבחור רגש מדויק ולהתייחס לעוצמתו  בכל  רגע ורגע.

דוגמא: הילד חזר מביה"ס וקיבל ציון 60 לאחר שלמד למבחן. ההורה ישאל " איך אתה מרגיש?" ויבקש ממנו למקד את הרגש ע"י בחירה מתוך לוח הרגשות. הילד  לאחר התבוננות בלוח עונה:  "מתוסכל" . ההורה יבקש מהילד לכמת את הרגש על פי מד הרגש - " אני מתוסכל ברמה 8" יענה הילד. יחד הם יבחנו האם יש רגשות אחרים.


הלוח רגע של רגש מאפשר להורה ולילד  להרחיב את הרפרטואר הרגשי. באמצעות לוח " אלוף הרגש " נכניס את אלמנט ההישג והתחרות . משתתף  אשר עשה  את השימוש הרב ביותר ברגשות באותו יום יזכה במדליית  "אלוף הרגש", אותה יניח על גבי  דמותו  בלוח "אלוף הרגש" מעל שמו . המשתתפים מתחרים על המדליה (מקום ראשון)  העוברת בין חברי המשפחה או קבוצה .

משתתפים אשר בחרו רגשות ושוחחו אודותיהם עם אחרים גם הם יזכו, על פי מספר הנקודות, במקום השני והשלישי.