... PayPalהנך מועבר לעמוד הרכישה ב

לשחק באמ"ת

המשחק לשחק באמ"ת
פותח ב 2011 ומאז משחקים בו כ3000 ! מטפלים ברחבי הארץ.
המשחק "לשחק באמ"ת"  הוא משחק טיפולי מהנה המסייע בלימוד ותרגול עקרונות הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית- מתאים לשילוב בטיפול, בייעוץ, בכיתה, במשפחה ובהתאם למסגרת העבודה ניתן להתאים את העבודה ולבחור את השימוש באפשרויות המשחק המגוונות.
הוא מצויד במגוון רחב של קלפים ואפשרויות  רבות לשימוש.רקע תיאורטי למשחק
המשחק "לשחק באמ"ת"  מבוסס על עקרונות ההתערבות ההתנהגותית-קוגניטיבית CBT  (Cognitive Behavioral Therapy). הנחת היסוד בגישה זו היא כי האירועים בחיינו (חיוביים או שליליים כאחד) אינם קובעים באופן בלעדי את התגובות הרגשיות וההתנהגותיות  שלנו, אלא מתוּוכים ע"י המחשבות שלנו. במילים אחרות, לא האירוע עצמו  בלבד קובע, איך נרגיש ואיך ננהג אלא הפרשנות שאנחנו נותנים לו.
 על פי גישה זו  על מנת לשפר את ההתמודדות הלא יעילה הפוגעת בתפקודינו וביחסינו עם האחר, עלינו קודם כל  לאתר  את דפוסי החשיבה המזיקים, לבחון את הקשר בניהם לבין התגובות הרגשיות (עוצמתן) והתגובות ההתנהגותיות.
לאחר שאיתרנו את דפוסי החשיבה המכשילים נוכל לנסות לשנותם באמצעים שונים בין היתר ע"י שינוי הדיבור הפנימי לדיבור חלופי יעיל יותר  או  ע"י הטלת סימן שאלה על מחשבות שנתפסות כאמיתות ובחירת דרך התמודדות (התנהגות אחרת) . דרך זו עשויה להוביל  לתגובות רגשיות  והתנהגותיות מתונות ומסתגלות יותר.

מודל ההתערבות  – מודל אמ"ת - בוחן את ההתרחשויות ע"י אבחנה בין מרכיבי האירוע"
האירוע - מה קורה, הנסיבות , העובדות. אירוע יכול להיות פנימי או חיצוני, בהווה בעבר, או בעתיד.
המחשבות -מה עבר לנו בראש, מה אמרנו לעצמינו, הדיבור הפנימי.
התגובות -הרגשיות (מה הרגשנו), ההתנהגותיות (מה עשינו?), הגופניות (מה הרגשנו בגוף).

תיאור המשחק 
מה הוא כולל?
המשחק כולל קלפי אירועים – ירוקים
קלפי מחשבות מזיקות - אדומים
קלפי תגובות רגשיות - תכלת
קלפי תגובות התנהגותיות - סגולים
קלפי תגובות גופניות - כתומים
קלפי מחשבות מועילות - כחולים בהירים

לוח רגשות + לוח תגובות גופניות + אסימוני משחק.


המשחק לשחק באמת שפותח אזל במלא ולא תצא מהדורה נוספת!!!   
ניתן לעשות שימוש ולהזמין את חוברות העבודה לשנות באמת אשר הופקו מכרטיסי המשחק  לחוברת עבודה ידידותית לילד, למורה ולמשפחה.
חוברת עבודה אישית לגזירה והדבקה המאפשרת עבודה נוחה ומתמשכת מעבר לטיפול.

לחוברת העבודה לחץ כאן
איך משחקים?
יש המון דרכים אז בואו נתחיל לאט לאט ובשלבים.
המטרה הסופית תהיה ליצור סדרה/ רביעייה של  אירוע- מחשבה מזיקה- תגובה רגשית -תגובה התנהגותית על מנת להראות לילדים את מודל הפעולה שלהם ("האוטומט") שמכשיל אותם ומפריע להם להתמודד בצורה יעילה. אנו רוצים להראות לילדים שיש קשר בין המחשבות שלהם לבין התגובות המתעוררות (הרגשיות וההתנהגותיות והגופניות).
 
אבל בוא נתחיל דווקא במשחק הרגשות שילדים מאוד אוהבים...

אזל המלאי!