... PayPalהנך מועבר לעמוד הרכישה ב

תגובות גופניות

מה באמ"ת קורה לי בגוף?קלפים אלו מומלצים מאוד לשימוש במשחק כאשר מטפלים בילדים המתקשים בוויסות רגשי, ילדים הכועסים בקלות  "נפיצים" או מתפרצים, או ילדים חרדים.
מטרה: איתור התגובות הגופניות שלי במצבי לחץ, פחד, חרדה או כעס  לשם שיפור הוויסות הרגשי והגברת השליטה העצמית.
• מניחים את לוח ה תגובות הגופניות במרכז ומכסים את התמונות בעזרת 2 אסימונים לכל תמונה וכל משתתף בתורו מרים אסימון ונותן דוגמא לאירוע שקרה לו שבו חש את התגובה הגופנית שעלתה בגורלו עם הרמת האסימונים.
אם המשתתף נתן אירוע מתאים הוא זוכה בשני האסימונים. גם המטפל המשחק עם ילד בחדר ייתן דוגמאות משלו
• ניתן לבקש מהמשתתף לתת אירועים מחייו (מלחיצים, מכעיסים, מעצבנים, מעצבים) ותעשה בדיקה משותפת של התגובות הגופניות המתעוררות ע"י סריקה של קלפי התגובות הגופניות באופן חופשי.
למשל ילד שסובל מחרדת בחינות – נציג לו סיטואציה או קלף של אירוע ונבקש ממנו לעשות סריקה של לוח התגובות הגופניות ובחירת התגובה  הגופנית שחש בגופו באותו אירוע.        
• ניתן לעבור עם ילד על כל תגובה גופנית ולבקש לתת לו דוגמא חופשית שלו מאירוע שבו חש את אותה התגובה.
• ניתן לעשות שימוש בקלפי התגובות הרגשיות כחלק מיצירת הסדרה הבסיסית בשלב 1 של המשחק. בנוסף ליצירת הסדרה הבסיסית בעלת 4 הקלפים- אירוע- מחשבה מזיקה- תגובה רגשית- תגובה התנהגותית-  נוסיף גם קלפי תגובה גופנית.

מתנהג באמ"ת - תגובות התנהגותיות
• תגובות התנהגותיות – מניחים את החבילה במרכז , כל משתתף לוקח תגובה התנהגותית ומספר על מקרה שבו התנהגותו תואמת את הקלף ומה  הייתה התגובה הרגשית ( מתקדמים יכולים להוסיף שלב שבו הם יכולים להעזר בקלף מחשבה חלופית ולייצור חלופה התנהגותית.


חזרה לעמוד הראשי של "לשחק באמ"ת" >>
לרכישת "לשחק באמ"ת" מלאו פרטיכם - לחצו כאן!