... PayPalהנך מועבר לעמוד הרכישה ב

לשנות באמ''ת שלב 2 – למתקדמים

מחיר:
3 ₪
בחר כמות:
לרכישה!
מטרה - ליצור סדרות  של מודל אמ"ת הכוללות מחשובת מועילות או התנהגויות מועילות.
מטרה טיפולית: לאחר ביסוס הקשר בין המחשבות המזיקות לתגובות (הרגשיות ההתנהגותיות והגופניות)  ננסה דרכים לשנות את החשיבה או את ההתנהגות לשם שיפור ההתמודדות.
כל משתתף מקבל  12 קלפים – שניים מכל קטגוריה - כמו בשלב 1 של המשחק: 2 קלפי אירוע, 2 קלפי מחשבה מזיקה, 2 קלפי תגובה רגשית  ו-  4 קלפי תגובה התנהגותית, ובנוסף שני קלפי מחשבה מועילה (הקטגוריה האחרונה לא נכללה בשלב 1 של המשחק).
על כל משתתף ליצור סדרה מלאה יותר של 6-7 קלפים הכוללים *;
אירוע מחשבה מועילה  - תגובה רגשית חדשה (או הפחתה בעוצמת הרגש) - תגובה התנהגותית חדשה.
לדוגמא –המשך הדוגמא משלב 1:
 

 
אירוע מחשבה מזיקה תגובה רגשית + עוצמה תגובה
התנהגותית
תגובה  גופנית מחשבה מועילה  תגובה רגשית (ועוצמה)
והתנהגותית
קיבלתי 70 במבחן אני לא מוצלחת
*המצב אף פעם לא ישתפר.
*זה נורא ואיום 
עצב 8, אכזבה 8
ייאוש 7
פחד 7, חרדה 7
נשכבתי במיטה
התבודדתי  
בכי
כאב בטן
*גם אם אני לא מצליח זה לא אומר שאני כישלון  .
*יש הזדמנויות נוספות בחיים.
*זה לא איום ונורא
*יש דברים גרועים מאל
*אכזבה 5
 *תקוה 4
 
 
*לא הגבתי-
*שמעתי מוסיקה
* הלכתי ללמוד
 
                                           
ניתן לאחר שיש כבר הכרות עם מודל העבודה  לשלב את קלפי התגובות המועילות בהמשך לעבודה בחופשי  אישי ולבחון לנוכח שימוש בקלפי התגובות המועילות כיצד הן משפיעות על התגובה הרגשית או עוצמתה ועל התגובה ההתנהגותיות כפי שמוצג הטבלה למעלה.
 
חיובי באמ"ת
סדרות חיוביות-ניתן לבקש מהמשתתפים ליצור באופן חופשי סדרות חיוביות/אדפטיביות ע"י שימוש בקלפי אירועים, קלפי מחשבות מועילות,  קלפי תגובות רגשיות וקלפי תגובות התנהגותיות.
 

חזרה לעמוד הראשי של "לשחק באמ"ת" >>
לרכישת "לשחק באמ"ת" מלאו פרטיכם - לחצו כאן!