... PayPalהנך מועבר לעמוד הרכישה ב

תגובות גופניות – מה באמ"ת קורה לי בגוף?

טופסי לשנות באמ

הטפסים הכתומים המציגים תגובות גופניות מומלצים מאוד לשימוש כשעובדים עם ילדים המתקשים בוויסות רגשי, ילדים הכועסים בקלות "נפיצים", מתפרצים או חרדתיים.
המטרה: איתור התגובות הגופניות שלי במצבי לחץ, פחד, חרדה או כעס לשם שיפור השליטה העצמית.
ילדים המכירים ומזהים  את תגובותיהם הגופניות במצבי לחץ יוכלו לאמץ התנהגויות או אסטרטגיות שיסייעו להם לתפקד ולנהל את עצמם נכון יותר במצבים אלו.  
  • קולאז' מה קורה לי בגוף? הילד יגזור את כרטיסי התגובות הגופניות וידביק על גבי דף. ליד כל תגובה יכתוב אירוע שבו חש את אותה התגובה הגופנית ( האירוע יכול גם להיות נעים וחיובי).
  • הילד יספר על אירועים  מחייו (מלחיצים, מכעיסים, מעצבנים, מעצבים) ותיעשה בדיקה משותפת של התגובות הגופניות המתעוררות על ידי סריקה של קלפי התגובות הגופניות באופן חופשי.
  • ניתן לבקש מהילד באמצעות טופס האירועים לסמן עבור כל אירוע איזו תגובה גופנית אפשרית, ולעודד אותו אם הוא מציע יותר מתגובה גופנית אחת.
  • לילד הסובל מבעיה בשליטה על כעסים או לילד הסובל מחרדה נסייע בטיפול על ידי סריקה שיטתית של התגובות הגופניות האפשריות (נירמול) במצבים אלו וזיהוי התגובות הספציפיות לו. 
לרכישת חבילת חוברות במבצע לחץ כאן