... PayPalהנך מועבר לעמוד הרכישה ב

מחשבות מזיקות – מחשבות באס"ה

טופס לשנות באמ

מחיר:
120 ₪
בחר כמות:
לרכישה!
המטרה: לסייע לילד לאתר את האמירות המזיקות המכשילות אותו באירועים בחייו והמפריעות לו לתפקד.
  • הילד יתבקש, בהתייחס לאירועים מחייו, לאתר את המחשבות המזיקות שלו על ידי סריקה של האפשרויות בטופס וסימון או גזירה של אלו המתאימות לו.
  • קולאז' האמירות המזיקות שלי לנוכח אירוע מאתגר.
  • קולאז' המחשבות המזיקות והרגשות המתעוררים זה מול זה.
לרכישת חבילת חוברות במבצע לחץ כאן