... PayPalהנך מועבר לעמוד הרכישה ב

מחשבות מועילות – מחשבות עלי"ת

טופס לשנות באמ

מטרה: ללמד את הילד להשתמש באמירות מועילות כדי לשפר את התמודדותו.
  • הילד יתבקש, בהתייחס לאירועים מחייו, לזהות מצבים שבהם השתמש במחשבות יעילות  וכיצד הן גרמו לו להרגיש ולנהוג. 
  • זה מול זה – משחק  – בדרך של משחק ילמד הילד להחליף מחשבות מזיקות במחשבות מועילות.
  • זה מול זה רגשי – הילד יבחן את הקשר שבין מחשבה מועילה והרגש שהיא מעוררת אל מול מחשבה מזיקה והרגש שהיא מעוררת (או את עוצמתו של רגש זה).
לרכישת חבילת חוברות במבצע לחץ כאן