... PayPalהנך מועבר לעמוד הרכישה ב

לשנות באמ"ת

אירוע – מחשבה (מזיקה / מועילה) – תגובה רגשית – תגובה גופנית – תגובה התנהגותית

מחיר:
120 ₪
בחר כמות:
לרכישה!
טופסי לשנות באמ"ת (ריקים )
טופסי לשנות באמ"ת – מה קרה לי באמ"ת? (ריקים)
המטרה: ללמד את הילד את הקשר בין המחשבות (מזיקות / מועילות) לתגובות השונות  (הבניה קוגניטיבית).
 ללמד את הילד ליצור את רצף ההתרחשות תוך בחינת החשיבה ובחינת ההתנהגות לבחירת אסטרטגיה יעילה להתמודדות.
יש הרבה אפשרויות לשימוש בטפסים ובכרטיסים המגוונים על פי צורכי הטיפול והיצירתיות של המטפל.
  •  בהתאמה אישית ניתן למלא עם הילד את האירוע האישי שלו באמצעות הטופס מה קרה לי באמ"ת בכתיבה או בגזירה של הכרטיסים הריקים.
  • חיובי באמ"ת – אפשר לבקש מהילד ליצור באופן חופשי סדרה חיובית (מסתגלת) באמצעות הטופס מה קרה לי באמ"ת או טופסי הכרטיסים הריקים.
  • לא הגיוני באמ"ת – על מנת ללמד ילדים "כשלים" לוגיים ניתן ליצור סדרות שאינן הגיוניות כך שהאירוע  אינו מוביל למחשבה – ולתגובה הרגשית, ההתנהגותית והגופנית. דווקא האבסורד במקרה כזה מחזק את לימוד הקשר בין אירוע, מחשבה ותגובה.
  • ילד ימלא טופס מה קרה לי באמ"ת (מחשבה מזיקה) ולאחריו טופס מה קרה לי באמ"ת (מחשבה מועילה או התנהגות חלופית).
לשנות באמ"ת? 
כרטיסי לשנות באמ"ת- סימני שאלה??
שימוש בכרטיסי  סימן השאלה הנמצאים בטופסי התגובות הרגשיות הריקים מציגים דרך עבודה נוספת ומאפשרים לבחון את החשיבה המזיקה שלנו על ידי צירוף סימן שאלה למחשבה. עצם הצירוף של סימן שאלה למחשבה המזיקה יעמיד בספק את אמיתות המחשבה ויסייע בשיפור ההתמודדות עמה ועם תוצאותיה . 
ניתן ליצור סדרה הכוללת: אירוע – מחשבה מזיקה – הצבת סימן שאלה? תגובה רגשית –   תגובה גופנית – תגובה התנהגותית. 

*​לרכישה דרך האתר באמצעות פייפל, חבילה הכוללת 3 חוברות במחיר מבצע 120 ש"ח כולל משלוח בדואר רשום, במקום 137 ש"ח.