... PayPalהנך מועבר לעמוד הרכישה ב

סדרות - לשנות באמ''ת

יצירת סדרות - לשחק באמ"ת - שלב 1
מטרת המשחק - ליצור סדרות של מודל באמ"ת.
מטרה טיפולית: לימוד  וביסוס מודל העבודה הקוגניטיבי - זיהוי המחשבות המזיקות והקשר שלהן לתגובות (הרגשיות, ההתנהגותיות והגופניות) .

כל משתתף מקבל מהקופה 8 קלפים הכוללים 2 קלפים מכל סוג: 2 קלפי אירוע, 2 קלפי מחשבות מזיקות, 2 קלפי תגובות רגשיות (רגשות), 2 קלפי תגובות התנהגותיות ולפי בחירה תגובות גופניות.
כל משתתף מניח לפניו באופן גלוי את הקלפים ומסדר אותם לפי הנושאים ברצף - מימין לשמאל (ראה טבלה למטה): אירוע - מחשבה מזיקה - תגובת רגשית - תגובה התנהגותית.
על כל משתתף לסקור היטב את כל הקלפים וליצור סדרה של 4 קלפים היוצרים רצף הגיוני.

 
אירוע מחשבה מזיקה תגובה  רגשית תגובה התנהגותית
מה קרה? מה חשבתי ?
מה אמרתי לעצמי?
מה הרגשתי?
באיזו עוצמה (1-10)?
מה עשיתי?
 
 
משתתף אשר יצר סידרה הגיונית בעלת ארבעה קלפים, מניח אותה במרכז. אם קיימת הסכמה בין המשתתפים כי הסדרה אכן הגיונית, הוא זוכה ב-4 אסימונים (אסימון אחד לכל כרטיס). כעת הוא לוקח מהקופה ארבעה קלפים חדשים – קלף אחד מכל קטגוריה.
הסדרה שהוצגה מונחת בצד. במידה ומשתתף לא הצליח ליצור סידרה הגיונית מהקלפים שבידיו הוא לוקח קלף מהקופה לבחירתו (יכול לקחת קלף מכל קטגוריה) והתור עובר למשתתף הבא.

 
דוגמא לסדרה אפשרית  של 5 קלפים (הכוללת גם שילוב תגובה גופנית*):
אירוע מחשבה מזיקה תגובה רגשית + עוצמה תגובה
התנהגותית
תגובה גופנית
קיבלתי 70 במבחן * אני לא מוצלחת
*המצב אף פעם לא ישתפר.
*זה נורא ואיום 
עצב 8, אכזבה 8
ייאוש 7
פחד 7, חרדה 7
נשכבתי במיטה
התבודדתי  
בכי
כאב בטן
 
 המנצח במשחק  יהיה המשתתף שהוריד הכי הרבה סדרות הגיוניות וזכה בכמות הגדולה ביותר של אסימונים
אין חשיבות בניצחון למספר הקלפים שנותרו לכל משתתף ללא שימושו!
*המטפל ישקול לפי גיל הילד או רמתו אם לשלב מתחילת המשחק סדרה של 5 קלפים הכוללת גם את קלפי התגובה הגופנית או להסתפק בשלב ראשון בסדרה של 4 קלפים.

הנחייה חשובה:
כאשר עובדים עם ילדים הסובלים מקשיים בוויסות רגשי, מומלץ ביותר לשלב את קלפי התגובות הגופניות  כבר בשלב הראשון של המשחק. בגרסה כזו יחולקו 10 קלפים –2 קלפי תגובות גופניות בנוסף ל 12 הקלפים שקיבלו.


חופשי אישי  - מחשבות ורגשות - גרסה יותר משוחררת
מטרה: איתור ראשוני של הדיבור העצמי המזיק .
מניחים במרכז  את קלפי אהירוע, קלפי המחשבות המזיקות, קלפי התגובות הרגשיות (רגשות), קלפי התגובות ההתנהגותיות וקלפי התגובות הגופניות כשפניהם מכוסות.
כל משתתף לוקח מהקופה קלף אירועים ריק ומספר באופן חופשי על אירוע לא נעים / מציק שעבר עליו. ואז באופן חופשי יוצר סדרה של מחשבות המזיקות, התגובות הרגשיות, ההתנהגותיות והגופניות שנלוו לאירוע. תגובות שהתעוררו לנוכח המחשבות המזיקות. יש לאפשר לכל משתתף לקחת יותר מקלף תגובה או מחשבה אחת.


באמ"ת בלאגן
מפזרים  במרכז החדר על הרצפה באופן חופשי 4-6 קלפים מכל קטגוריה:
קלפי אהירוע, קלפי המחשבות המזיקות, קלפי התגובות הרגשיות (רגשות), קלפי התגובות ההתנהגותיות וקלפי התגובות הגופניות כשפניהם גלויים.
על המשתתפים ליצור במהירות  סדרות רבות הגיוניות ככל הניתן  הכוללות: אירוע, מחשבה מזיקה, תגובה רגשית ותגובה התנהגותית (ניתן גם לכלול גם תגובה  גופנית) .
המנצח: המשתתף שצבר את מספר הסדרות הרב ביותר וזכה במספר האסימונים הרב.
זהו משחק מהנה במיוחד.

לשנות
באמ"ת
שימוש בקלפי סימן השאלה הנמצאים בחבילת קלפי התגובות הרגשיות מאפשרים לבחון את החשיבה המזיקה שלנו ע"י צירוף סימן שאלה למחשבה. עצם צירוף סימן שאלה למחשבה המזיקה  יטיל ספק על  אמיתות המחשבה  ויסייע בשיפור ההתמודדות עמה ועם תוצאותיה . 
משתתף אשר בנה רצף סדרה /רצף של  4-5קלפים לפי הדוגמא  בשלב 1 יניח את קלף סימן השאלה  אחרי המחשבה המזיקה ויצור רצף חדש אשר יתייחס לתגובה הרגשית החדשה (או עוצמתה)  , תגובה ההתנהגותית  החדשה.
 קלפים אלו ( בקטגורית קלפי התגובות הרגשיות)  אשר בצדם האחד סימן שאלה ומצידם האחר "עכשיו אני מרגיש" מייצגים דרך עבודה נוספת היוצאת מתוך הנחה כי התמודדות טובה יותר אינה בהכרח תוצאה של שימוש במחשבות מועילות כי אם בחינת המחשבה העולה בראש  ע"י הצבת סימן שאלה (בניגוד לסימן קריאה ) המציגה אפשרות לבחינה מחודשת של הדברים ובחירת דרך התמודדות ( תגובה התנהגותית) אשר תסייע לנו להתמודד ברגע נתון. ניתן לעשות שימוש בסימן השאלה לאחר המחשבה המזיקה או לאחר הרגש.
ניתן ליצור סדרה הכוללת:.
אירוע - מחשבה מזיקה - הצבת סימן שאלה? תגובה רגשית -  כעת אני מרגיש - תגובה התנהגותית .


חזרה לעמוד הראשי של "לשחק באמ"ת" >>
לרכישת "לשחק באמ"ת" מלאו פרטיכם - לחצו כאן!