... PayPalהנך מועבר לעמוד הרכישה ב

באמ''ת קבוצתי

רעיונות לעבודה קבוצתית

באמ"ת בהמשכים
סיפור בהמשכים - כל משתתף לוקח באופן אקראי קלף מכל אחד מכל קטגוריה ובונה סיפור בהמשכים שיתאים לקלפים. לדוגמא : המורה צעקה עלי כי איחרתי לכיתה (אירוע) הסמקתי (תגובה גופנית), והרגשתי שאני ממש כועס על המורה (תגובה רגשית- כעס 9)  ואמרתי לעצמי אף אחד לא אוהב אותי אפילו המורה צועקת עלי(מחשבה מזיקה) והתקשרתי להורים שלי  (תגובה התנהגותית) אימא כמובן נתנה לי עצה אימהית – אמרה שזה לא איום ונורא כפי שזה נראה ואני מסוגל להתמודד עם זה
(מחשבה מועילה/ חלופית) והמליצה לי לעשות קצת נשימות מרגיעות (תגובה גופנית- מסתגלת יותר)  
עדיין כעסתי (תגובה רגשית) אך בעוצמה פחותה  (כעס 5) ודברתי עם המורה ( תגובה התנהגותית
אדפטיבית יותר).
חשוב להקפיד על בניית סיפור לפי המודל כמובן למתחילים ניתן לקצר את הסיפור לחלק א' בלבד.

סדרות לא הגיוניות - על מנת ללמד ילדים "כשלים" לוגים ,נתן ליצור סדרות שאינן הגיוניות כך שהאירוע  אינו מוביל למחשבה- ולתגובה הרגשית , ההתנהגותית והגופנית. דווקא האבסורד במקרה כזה מחזק את למידת הקשר בין אירוע- מחשב ותגובה.

טאקי לשחק באמ"ת
ניתן לחלק לכל משתתף 2 קלפים מכל קטגוריה (לבחירה אם להשתמש בתגובות גופניות בשלב 1) . כל משתתף מתבקש ליצור סדרה (לפחות 4 קלפים): אירוע - מחשבה מזיקה - תגובה רגשית - תגובה התנהגותית (תגובה גופנית לפי החלטה). כל משתתף מחזיק את קלפיו באופן נסתר. סדרה אפשרית יכולה להיות אירוע- מחשבה מזיקה- 2 תגובות רגשות-תגובה התנהגותית או 2 תגובות התנהגותיות.  אם אין ברשות המשתתף קלפים מתאימים יהיה רשאי לקחת קלף  מהקופה מהקטגוריה המתאימה. הורדת סדרה מתאימה מזכה את המשתתף לאסימון על כל קלף. כדי להכניס יותר עניין במשחק, רשאי המנחה להחלטי מראש על כללים נוספים כגון:5 דקות אחרי תחילת המשחק יחליפו המשתתפים את הקלפים שבידיהם וכל אחד יקבל את קלפי היושב מימינו.


המשתתפים מקבלים כ"א 4 קלפים מתוך 5 הקטגוריות של המשחק  (בשלב 1): קלפי אירועים, קלפי מחשבות מזיקות, קלפי תגובות רגשיות, קלפי תגובות התנהגותיות, קלפי תגובות גופניות.
הקבוצה יוצרת  סדרה הכוללת את כל חמשת הקטגוריות כאשר כל משתתף תורם בתורו קלף  
אחד מתאים לקלף/לרצף שלפניו. למשל: משתתף 1- אירוע- משתתף 2- מחשבה מזיקה,   
משתתף 3 – תגובה רגשית וכן הלאה. ניתן לשחק את המשחק באופן דומה גם בהתאם לשלב 2  
של המשחק הכולל גם מחשבות מועילות ותגובות רגשיות, התנהגותיות בהתאם.  


משחק חופשי ומהיר (לתחרותיים במיוחד)
נפזר על שולחן  במרכז  בגלוי את הקלפים באופן חופשי -ביחס של 3 קלפים  מכל קטגוריה לכל משתתף. המשתתפים יתבקשו ליצור  במהירות (בזמן מוגבל שיוחלט מראש- ניתן לעשות שימוש בסטופר) סדרות רבות כלל הניתן.  הזוכה במשחק הוא זה שיצר את מספר הסדרות  המרבי. הזוכה מקבל אסימונים כמספר הקלפים שיש ברשותו (כל קלף מזכה באסימון).

חזרה לעמוד הראשי של "לשחק באמ"ת" >>
לרכישת "לשחק באמ"ת" מלאו פרטיכם - לחצו כאן!