... PayPalהנך מועבר לעמוד הרכישה ב

שבעה טיפים לשיח רגשי בקרב ילדים ובני נוער

שיח רגשי נמצא כחשוב ומשמעותי בהתפתחות היכולת לוויסות רגשי והתנהגות אדפטיבית בקרב ילדים ובני נוער.

1. נעודד ילדים לבטא את כל הרגשות, לא רק מה שנתפס בעניינו הרגשות חיוביים.
2. אין רגשות שלילים ורגשות חיוביים- עוצמת הרגשות חשובה וקובעת בהתמודדות. 
3. מותר להרגיש הכל, וחשוב לאפשר לדבר על זה.
4. רגש אינו קבוע, הוא משתנה ועוצמתו משתנה.
5. ילד שילמד לבטא ולדבר על רגשותיו ימצא מגוון של התנהגויות כדי להתמודד יעיל
6. על ההורה לשמש דוגמא ולשתף ברגשותיו שלו גם כאלו שהיו מזיקים ומפריעים .
7. הורה שירבה בשיח רגשי יאפשר לילדיו לפתח מיומנויות חברתיות וייסע לו בהתמודדותו.
"רגע של רגש" פותח במטרה לאפשר שיח רגשי קבוע ומתמשך וזמין בכל משפחה!
"רגע של רגש" הוא לוח רגשות מגנטי הנועד לתלייה על מקרר הבית ומאפשר לפתח שיח רגשי בין הורים לילדיהם.
הלוח מתאים לכל משפחה ! כל מה שצריך זה לעמוד מול "רגע של רגש" ולבקש מהילדים לסמן את הרגשות שהרגישו ומשם כבר השיחה תזרום ותלמד אותנו ההורים מה עבר עליהם.
אנו ההורים נלמד אותם את החשיבות שבשימוש ברגשות השונים ונראה להם שרגשות משתנים במהלך היום וגם עוצמתם משתנה.