top of page

תגובות גופניות – מה באמ"ת קורה לי בגוף?

צילום מסך 2021-10-09 ב-7.30.14 אח׳.png

לוח מגנטי / פוסטר / כרטיסיות בחוברת העבודה לשנות באמת

לוח התגובות הגופניות מציג 18 תגובות גופניות שילדים חווים במצבי לחץ, חרדה, כעס וקושי בוויסות רגשי.

זיהוי ואיתור התגובות הגופניות במצבי לחץ הכרחי ויעיל בטיפול כאשר עובדים עם ילדים הכועסים בקלות "נפיצים" , מתפרצים או חרדתים והינו שלב ראשון ובסיסי כדי לשפר את השליטה העצמית.

ילדים המכירים ומזהים את תגובותיהם הגופניות במצבי לחץ יוכלו לאמץ התנהגויות או אסטרטגיות שיסייעו להם לתפקד ולנהל את עצמם נכון יותר במצבים אלו.

בכל הפרוטוקולים לטיפול בחרדה, ובקשיים בוויסות רגשי, נמצא את מיפוי התגובות הגופניות כמיומנות יסוד.

איך נעשה זאת?

באמצעות הלוח

הילד יספר על אירועים מחייו (מלחיצים, מכעיסים, מעצבנים, מעצבים) ותעשה בדיקה משותפת של התגובות הגופניות המתעוררות על ידי סריקה של התגובות הגופניות, לפי סדר ובאופן חופשי.

ניתן לבקש מהילד באמצעות התייחסות לאירועים בחייו, לסמן עבור כל אירוע איזו תגובה גופנית, התעוררה או אפשרית עבורו, ולעודד אותו אם הוא מציע יותר מתגובה גופנית בודדת.

ילד הסובל מקשיים בשליטה על כעסים, סובל מחרדה נסייע בטיפול על ידי סריקה שיטתית של התגובות הגופניות האפשריות (נרמול) במצבים אלו וזיהוי התגובות הספציפיות לו.

באמצעות החוברת

התגובות בגופניות המוצגות על גבי הלוח המגנטי מופיעות גם בתוך החוברת לשנות באמת (עמ' 21) וככרטיסים לגזירה (עמ' 23,25).

ניתן לייצר עם הילד קולאז' מה קורה לי בגוף?

הילד יגזור את כרטיסי התגובות הגופניות וידביק על גבי דף. ליד כל תגובה יכתוב אירוע שבו חש את אותה התגובה הגופנית (האירוע יכול גם להיות נעים וחיובי).

bottom of page