top of page

לשנות באמ"ת - חוברת טפסים לעבודה

טפסי החוברת מרוכז_Page_03.jpg

החוברת פותחה ע"י נעמי דותן ומיועדת למורה ולמשפחה להגברת השליטה העצמית. החוברת כוללת טפסי כרטיסיות ברוח גישת ה-CBT.

כולנו נתקלים בקשיים בחיי היומיום, וכך גם ילדינו, אולם אם נקנה לילדים דרכים להרחיב את נקודת המבט וכלים להתמודדות, הם יוכלו להתמודד בצורה יעילה ומסתגלת.

 

חוברת העבודה לשנות באמ"ת פותחה במטרה לעבוד עם ילדים על שיפור הוויסות הרגשי שלהם. הכוונה לסייע לילדים לשלוט ברגשותיהם ולנהל את התנהגותם בצורה טובה ויעילה יותר.

החוברת מבוססת על גישת ההתערבות הפסיכולוגית המכונה Cognitive Behavioral Therapy והמוּכּרת בראשי התיבות שלה CBT, גישה זו שהוכחה במחקרים רבים טוענת כי אופן החשיבה שלנו על אירועים (הפרשנות שאנו נותנים להם) הוא שמכתיב את הרגשות שמתעוררים ואת ההתנהגות, כך שאם נלמד ילדים להרחיב ולהגמיש את דפוסי חשיבתם והתנהגותם, נוכל לסייע להם להיטיב להתמודד עם ההתרחשויות שייקרו על דרכם.

החוברת כוללת 17 טפסים צבעוניים שונים של כרטיסים ודפי עבודה לעבודה יעילה, מהנה והמשכית עם ילדים מעבר לפגישות עצמן ובכך גם כוחה.

באמצעות הטפסים, המאפשרים סימון אישי וגזירה של הכרטיסים והדבקתם, יוכלו המטפלים המורים או ההורים) להקנות לילדים דרכים חדשות להתמודדות ושיפור הוויסות הרגשי באופן חווייתי ופעיל.

מודל ההתערבות עליו מבוססת החוברת – מודל אמ"ת בוחן את ההתרחשויות על ידי הבחנה בין מרכיבי האירוע:

האירוע – מה קורה, הנסיבות, העובדות.

מחשבות מזיקות (מחשבות הבאס"ה ©) – מה עבר לנו בראש, מה אמרנו לעצמנו?

מחשבות מועילות (מחשבות עלי"ת ©) המסייעות בהתמודדות ובפתרון בעיות

התגובות – הרגשיות - מה הרגשנו?

    ההתנהגותיות - מה עשינו?

    הגופניות - מה הרגשנו בגוף?

IMG_5268.jpg
bottom of page